การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ตามแผนปฏิบัติการ เนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี ครั้งที่ 2 และข้อราชการสำคัญเร่งด่วน และได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน คปภ. มาให้ความรู้ในเรื่องการประกันภัยและสิทธิประโยชน์สำหรับเกษตรกร ตลอดทั้ง นายอำเภอหนองสูง (นายเอกราช มณีกรรณ์) ได้มาพบปะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหารพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال