การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4/2554

            นายวิญญู ผลสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4/2554 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ผ่านมา สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลเป้าหมาย และการเตรียมการในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2554 วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมและเสนอข้อมูลความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال