มุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4/2554

            จังหวัดมุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2554 มีนายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมงานและรับบริการ ประมาณ 600 คน ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال