เกษตรมุกดาหารจัดงานวันรณรงค์การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

            นายธนัญ  โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี 2554 ในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ 4 สถานี ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง การผลิตและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ และการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ตลอดทั้งการตอบปัญหาเรื่องเพลี้ยแป้งชิงรางวัล มีพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจร่วมงานประมาณ 150 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดงานพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال