อบรมเกษตรกรร่นใหมีขั้นพื้นฐาน

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ คิดเป็น ทำเป็น ภายใต้แนวทางการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

DSCF1872

DSCF1873

DSCF1874

DSCF1869

DSCF1877

DSCF1881

DSCF1882

DSCF1884

DSCF1887

DSCF1885

DSCF1890

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทส / ภาพ-ข่าว)

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال