คณะติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามนิเทศงาน

            คณะติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามนิเทศงานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรและงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงของทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2554
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال