การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2554

            นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2554 ประเด็นสำคัญได้แก่ การปฏิบัติการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน แผน/ผลการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ปี 2554 ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมประชุมและเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน

 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال