สัมมนาเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ปี 2554

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดสัมมนาเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ปี 2554 ประเด็นสำคัญได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมาก ตลอดจนศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จ ดำเนินการโดยวิทยากร KM Team สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน   

 

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال