การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2554

            นายธนัญ  โกศัลวัฒน์  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2554 ประเด็นสำคัญได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนงานอาสาสมัครเกษตร การพิจารณาประเด็นที่จะจัดประชุมครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال