การอบรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทั้งส่วนจังหวัด/อำเภอ สำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การอบรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
อบรม

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ/ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال