ประชุมสัมนาเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง (วันเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร) ประเด็นสัมมนาได้แก่ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้นำเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน 
สัมมนาเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง
นายสมใจ ผลประสาท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บรรยายประกอบ Power Point
นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิทยากร
ประชุมสัมมนาเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال