เวทีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT ภาพรวมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร และการเสนอแผนความต้องการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมเวทีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال