การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2554

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2554 ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดพี่น้องเกษตรกรมาร่วมงาน และรับบริการ จำนวน 835 คน ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการจัดงานโครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
DSCF0172
DSCF0180
DSCF0151 DSCF0193
DSCF0196
DSCF0199
DSCF0206
DSCF0209
DSCF0216
DSCF0228
DSCF0230
DSCF0233
DSCF0237
DSCF0143

พรศิลป์ พันธ์วงศ์  ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال