ประกวดประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน

คณะกรรมการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ นำโดย นายทรรศนะ ลาภรวย ผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าวและคณะได้ประกวดประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ข้าวฯ และเครือข่ายเป็นผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และ อปท. ให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวฯ ตำบลชะโนด

นายทรรศนะ ลาภรวย และคณะ การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร (เสื้อดำ) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะโนด การดำเนินงาน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ ผลผลิต บรรยายผลการดำเนินงาน มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึก ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال