การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2554

        นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2554 เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหารโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การประชุมคณะกรรมการ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال