ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ออกติดตามความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร

        ดร.วิมล จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกติดตามการเตรียมการ ความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร ณ พื้นที่ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ มีนายวิญญู ผลสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นายอาคม ศรีประภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร/อำเภอเมือง ร่วมให้การต้อนรับและนำออกตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยม  
ผู้ตรวจราชการ

   พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال