เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๑/๕๔

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ปี ๒๕๕๓ โดยมีนายอำเภอหว้านใหญ่ (นายชัยวัฒน์ สุทธิวรรณพงศ์) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการดำเนินงาน จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกษตรกรร่วมรับบริการ ๕๐๐ คน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

เกษตรกรร่วมโครงการ

มอบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุขภาพแม่และเด็ก
มอบจักรยาน
มอบพันธ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال