รมต.ช่วยกระทรวงเกษตรฯ มอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ

ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๓ และมอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวในคราวเดียวกัน โดย นายชื่น คำมุงคุณ รักษาการเกษตรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน และประธานได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแลการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีเกษตรกรมารับมอบใบรับรองฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานรวมประมาณ ๒,๓๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

นายศุภชัย โพธิ์สุ มอบผ้าห่มกันหนาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรกรร่วมโครงการ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ หัวหน้าส่วนราชการปลูกต้นไม้  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการจังหวัด/อำเภอ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال