รองผู้ว่ามอบใบรับรองขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวนาปี

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรและมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2553 และการทำสัญญากับ ธ.ก.ส.สาขาเขตพื้นที่ ในโอกาสเป็นประธานออกจังหวัดเคลื่อนที่โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกหินกอง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เกษตรกรรับใบรับรองฯ จำนวน 720 คน
นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร DSCF9115 DSCF9120

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال