เกษตรจังหวัดออกทำความเข้าใจเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมเยียน ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ปี 2553 และได้ต้อนรับ ส.ส.วรศุลี สุวรรณปริสุทธ์ เขตจังหวัดมุกดาหาร ที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ท้องที่เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร เกษตรกรจำนวน 900 คน
DSCF9105 DSCF9108 DSCF9100
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال