รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบใบรับรองผู้ปลูกมัน

muk-151153 ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓ ในจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่อำเภอดอนตาล ๑,๐๐๐ ราย และเขตตำบลโพนทราย อำเภอเมือง ๕๘๓ ราย โดยมีนายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ประธานได้ปราศรัยชี้แจงนโยบายโครงการประกันรายได้และโครงการอื่นๆที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรจนเป็นที่เข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
นายศุภชัย โพธิ์สุ นายศุภชัย โพธิ์สุ นายศุภชัย โพธิ์สุ ประธาน นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน เกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังข้าราชการจังหวัดให้สำภาษณ์ข่าว
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال