เกษตรจังหวัดมุกดาหารทำความเข้าใจการบันทึกข้อมูล รต.

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมทำความเข้าใจในการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.๐๑ – รต.๐๒) แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทุกอำเภอ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมทำความเข้าใจ ประชุม การบันทึกข้อมูล ภาวะการผลิตพืช

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال