การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 53

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2553 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการในสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และร่วมรับฟังนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานโครงการเร่งด่วนทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดทั้งได้กระทำพิธีมอบโล่และรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรระดับเขตและระดับจังหวด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม มอบโล่ มอบใบประกาศ มอบใบประกาศณียบัตร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال