Mukdahan Tourism Banpao

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพน่าสนใจ

Clip_15

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร “เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน” เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้น ส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ประชาชนและเกษตรกร มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มมูลค่า การค้าขายและการบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารดีขึ้นตามลำดับ และอีกหนึ่งปัจจัยที่กำลังได้รับการยอมรับของชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านเป้า อำเภอหนองสูง สามารถสร้างรายได้ พัฒนาทักษะสภาวะผู้นำ และประสบการณ์แก่ชุมชน ด้วยการอาศัยบรรยากาศ วัฒนธรรม และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเป็นจุดขาย เช่น ทัศนียภาพที่สวยงาม แหล่งวัฒนธรรมภูไท ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าฝ้าย ผ้าไหมที่สวยงามคุณภาพดี หลากหลายเครือข่าย ตลอดจนบริการบ้านพักโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานรับรอง และล่าสุดชุมชนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลกินรีและประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเป้า ในการประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๓ นับเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สามารถแข่งขันกับนานาชาติในระดับสากล

          --------------------------------------

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال