การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

muk-261053

            นายอาคม ศรีประภาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และการบริหารจัดการกงอทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อ 20 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

นายอาคม ศรีประภาพงศ์ ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
ภาพ/ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال