ผ้าหมักโคลน สินค้าดี สินค้าเด่น วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมุกดาหาร

news-letter

ผ้าหมักโคลน

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยใช้สีธรรมชาติหลากหลายชนิดในท้องถิ่น ได้แก่ สีจากพันธุ์พืชต่างๆ สีจากวัสดุอื่น เช่น โคลนตม เป็นต้น จะได้สีย้อมตามธรรมชาติคุณภาพดี สีไม่ตกและไม่ซีดจางง่าย แต่เนื่องจากกระบวนการย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาจึงทำให้ผู้ผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติมีจำนวนน้อยลง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง หมู่ ๒ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีนางนรินทิพย์ สิงหะตา เป็นประธานกลุ่ม ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ให้กลมกลืนกับรูปแบบการผลิตดั้งเดิมของชาวภูไทเมืองหนองสูง เน้นย้อมสีธรรมชาติและหมักด้วยโคลน ได้ผ้าที่มีสีสันแปลกตา สวยงาม ทนทาน เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป การันตีคุณภาพได้ภายใต้เครื่องหมายการค้า “แก่นเข – เพกา” ชุมชนบ้านหนองสูงได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ระดับประเทศ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี ๒๕๕๓ ประเภทของผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย (ผ้าคลุมไหล่, ผ้าพันคอ, ผ้าขาวม้า) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ผ้ามัดหมี่, ผ้าไหมพื้นเรียบ) นอกจากนี้กลุ่มยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและนักเรียนที่มีความสนใจเป็นประจำ

link : เอกสาร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال