ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553

DSCF8821 นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553 และทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้แบ่งภารกิจให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมออกติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในทุกอำเภอระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2553
นายบรรจง ร่วมสุข ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอเมือง บันทึกข้อมูลเกษตรกร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment