ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

DSCF8815 นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการประกันรายได้ ปี 2553 เพื่อให้ลุล่วงทันตามกำหนด เมื่อ 5 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
DSCF8815DSCF8813

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال