เกษตรจังหวัดแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณและย้าย

DSCF8724 นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานจัดงานแสดงมุฑิตาจิต ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 2 ท่าน ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดอื่น 2 ท่าน และข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดมุกดาหาร 2 ท่าน รวมทั้งหมด 6 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น ลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมศาลาขาว ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ ประธาน ประธานมอบของที่ขวัญที่ระลึก ประธาน มอบดอกไม้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนบายศรี ผูกแขนข้าราชการเกษียณ นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธสาสต์และสารสนเทศ เกษียณ ข้าราชการเกษียณ ข้าราชการย้าย ข้าราชการย้าย บรรยากาศโดยรวม

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال