ผู้ว่าฯ มอบรางวัลดีเด่นแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บ้านเป้า”

นายชาญวิทย์ วสยางกูร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) บ้านเป้า อำเภอหนองสูง ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง เป็นหน่วยงานร่วมในการสนับสนุนส่งเสริม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มอบรางวัล 1 มอบรางวัล 2มอบรางวัล 3
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال