เกษตรจังหวัดคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร

DSCF8535 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ปี 2553 แทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระ รวมทั้ง 10 ท่าน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ แสงฉาย คณะกรรมการฯ จากอำเภอหนองสูง ได้รับเลือกเป็นประธาน เมื่อวันทื่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
DSCF8535 DSCF8528 DSCF8527

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال