จังหวัดประเมินผลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2553

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ออกประเมินวัดผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2553 ในทุกอำเภอ รวม 7 อำเภอ นำโดย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ประเมินผล - อำเภอเมืองมุกดาหาร ประเมินผลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประเมินผล - อำเภอหว้านใหญ่ ประเมินผล ประเมินผล - 1 ประเมินผล - 2 ประเมินผล - 3 ประเมินผล - 4 ประเมินผล - 5
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال