สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเร่งรัดการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เร่งรัดการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร เน้นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การออกติดตามเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดฤดูกาลผลิต

นายสมใจ ผลประสาท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่
ออกติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment