นักวิชาการเกษตรออกแนะนำผู้ปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษ

นายบุญมาก พ่ออามาตย์ (เสื้อขาว) นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ นายพิทักษ์ บุญลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี ออกติดตามเยี่ยมเยียน แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และส่งเสริมให้มีการขยายผลให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ 1
ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ อำเภอคำชะอี
เกษตรกร อำเภอคำชะอี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ อบต.คำชะอี
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال