ติดตามงานพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 53

DSCF8345 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมออกติดตามงานและช่วยรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 53 เกษตรกรอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 1, 2 กันยายน 2553
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายสมใจ ผลประสาท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment