ติดตามงานพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 53

DSCF8345 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมออกติดตามงานและช่วยรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 53 เกษตรกรอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 1, 2 กันยายน 2553
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายสมใจ ผลประสาท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال