เกษตรมุกดาหารจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน

DSCF8251 นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มสถาบันเกษตรกรจาก
ทุกอำเภอและจังหวัด ดำเนินการโดย KM Team สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 20 คน เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน  สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال