เกษตรมุกดาหารจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน

DSCF8251 นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มสถาบันเกษตรกรจาก
ทุกอำเภอและจังหวัด ดำเนินการโดย KM Team สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 20 คน เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน  สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน สัมมนาการจัดทำแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment