เกษตรมุกดาหารเตือนเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าวเริ่มระบาดแล้ว

news-letter

           นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนา และทำนาล่าช้ากว่าปกติ หลังจากมีฝนตกลงมาบ้าง พอที่จะเริ่มทำนาได้ พี่น้องเกษตรกรจึงเร่งการเจริญเติบโตของข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะปุ๋ยในโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรีย ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณฝนตกชุก สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว จึงขอแนะนำแนวทางการควบคุมดังต่อไปนี้
           โรคไหม้ข้าว เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea Saec. (P.oryzae Cav)
           ลักษณะอาการ ระยะกล้าใบมีแผลจุดสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายรูปตาคน มีสีเทากลางแผล ถ้ารุนแรง
กล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย ระยะแตกกอ พบอาการได้ที่ใบ กาบใบ ข้อต่อใบ แผลรุกลามติดต่อกัน ข้อต่อใบลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ ใบมักหลุดจากกาบใบ ระยะคอรวง ข้าวเริ่มให้รวง จุทำข้าวเมล็ดลีบ ถ้าเป็นโรคตอนข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยวคอรวงจะเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลเปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย
           การแพร่ระบาด พบระบาดในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พบโรคนี้ระบาดในนาหว่านที่ข้าว
หนาแน่นอับลม ใส่ปุ๋ยอัตราสูง เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว น้ำ ลม เศษฟางข้าว และระบาดรุนแรงในช่วงที่ความชื้นสูง ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน
           การป้องกันกำจัด
           1. ในช่วงที่มีความชื้นสูง ฝนตกต่อเนื่องควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีในโตรเจนสูง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย
           2. สำรวจแปลงนา หากพบอาการของโรคไม่รุนแรง คือประมาณ 5 – 10% อาจควบคุมโรคด้วยการ
ใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis หรือ B.S (ลาร์มินา) ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเย็น ควรฉีดพ่น 2 – 3 ครั้ง ห่างกัน 10 -14 วัน
           3. สำรวจแปลงนาพบอาการของโรคที่ยังไม่รุนแรง คือประมาณ 10% อาจใช้สารเคมีที่แนะนำ เช่น
บลาสติซิดินเอส (บลาเอส), อีดิเฟนฟอส (ฮีโนซาน) อัตรา 15 – 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือไตรไซคลาโซ (บีม) อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีกพ่นขณะที่มีน้ำในนา
           4. สำรวจพบอาการของโรคที่ระบาดรุนแรง คือมีอาการของโรคมากกว่า 50% ให้ทำการเผาหรือ
ไถทำลายเพื่อยับยั้งหรือป้องกันการแพร่ระบาด

          หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ใน วัน เวลา ราชการ โทร.
0-4261-3034 , 0-4261-1440

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ / ข่าว โทร.08-1549-0586
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال