ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2553

  นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2553 ประเด็นสำคัญได้แก่ ความก้าวหน้าการจดทะเบียน/ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ผลการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากหน่วยงานภาคี และแผนการขอรับการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารทำหน้าที่เลขานุการฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายชาญวิทย์ วสยางกูร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال