มุกดาหารรับการประกวดกิจกรรมไร่นาสวนผสม ดีเด่นระดับเขต ปี 53

ประกวดไร่นาสวนผสม จังหวัดมุกดาหารรับการประกวดกิจกรรมไร่นาสวนผสม ดีเด่น ระดับเขต ปี 2553 ของเกษตรกร นายประสิทธิ์ โนรี ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล คณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นำโดย
นางสาวชฎารัตน์ ชุมพรัตน์ และคณะ ทั้งนี้ นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ตลอดทั้งเกษตรอำเภอดอนตาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนตาล และเกษตรกรเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
ประกวดไร่นาสวนผสม 1 
ประกวดไร่นาสวนผสม 2
ประกวดไร่นาสวนผสม 3 ประกวดไร่นาสวนผสม 4 ประกวดไร่นาสวนผสม 5 ประกวดไร่นาสวนผสม 6 ประกวดไร่นาสวนผสม 7 ประกวดไร่นาสวนผสม 8 ประกวดไร่นาสวนผสม 9 ประกวดไร่นาสวนผสม 10

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال