เกษตรมุกดาหารแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้กล้า

 

news-letter

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า หนอนกระทู้กล้า ลักษณะตัวเต็มวัยมีความยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร ด้านบนของตัวหนอนมีสีน้ำตาลแก่และมีลายตามความยาวของลำตัว 3 เส้นด้านล่างของตัวหนอนมีสำน้ำตาลอ่อน เจริญเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนมีสีเทาปนน้ำตาล ลักษณะการทำลาย สามารถทำลายกล้าข้าวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ตัวหนอนเมื่อยังเล็กมองเห็นได้ยากในระยะแรกจะกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มกัดกินใบข้าวทั้งใบเหลือไว้แต่ก้านใบโผล่อยู่เท่านั้น และจะกัดกินลำต้นกล้าระดับพื้นดิน มีลักษณะเหมือนควายกิน ตามปกติหนอนจะกัดกินข้าวในเวลากลางคืน ส่วนตอนกลางวันมักจะลงกินหญ้าตามคันนาก่อน แล้วจึงลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า

            เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้กล้า ดังนี้
            1.ควรถางหญ้า บริเวณคันนาของแปลงกล้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะหนอนกระทู้กล้าชอบอาศัยกินหญ้าบริเวณคันนาเป็นอาหารก่อนที่จะแพร่ระบาดลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า
            2. เมื่อเกิดหนอนระบาดในแปลงกล้า ถ้าสามารถระบายน้ำได้ให้ระบายน้ำเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดข้าวและเก็บหนอนมาทำลายทิ้งก่อนและปล่อยน้ำออกจากแปลงกล้า
            3. ใช้เหยื่อพิษ ประกอบด้วยสารหนูเขียวหรือสารหนูตะกั่วผสมน้ำตาลและรำแล้วนำไปหว่านในแปลงกล้าที่ไม่มีน้ำขังหรือบนคันนา
            4. ถ้าระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี มาลาไธออน 83% อีซี อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ซูมิไธออน 50% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

จดหมายข่าว 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال