ศึกษาดูงานและถอดองค์ความรู้การผลิตหน่อไผ่เลี้ยงนอกฤดู

คณะเจ้าหน้าที่ นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ไปศึกษาดูงานและถอดองค์ความรู้การผลิตหน่อไผ่เลี้ยงนอกฤดู ของเกษตรกรตัวอย่าง นายวิรัตน์ ละครไทย ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทำเกษตรผสมผสานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ มีพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงพันธุ์ไผ่แดงสีทอง ประมาณ 2.5 ไร่ มีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
pic
pic pic
pic pic

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال