การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 8/2553

 
นายเอกราช มณีกรรณ์ นายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพบปะและต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และทุกอำเภอ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 8/2553 ณ ศาลาท่องเที่ยวเชิงเกษตรสายใยรัก ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง ทั้งนี้ บรรยากาศในการสัมมมนาเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ตามหลักการจัดการความรู้ (KM) ได้เนื้อหาสาระสำรวจลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
DW DW
DW DW
DW DW
DW DW
DW DW
DW DW

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال