จังหวัดมุกดาหารจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรกรีดยางและทำยางแผ่น แบบมืออาชีพ

อบรมกรีดยาง

จังหวัดมุกดาหารจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรกรีดยางและทำยางแผ่น แบบมืออาชีพ งบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป้าหมายเกษตรกร 350 คน แบ่งเป็น 7 รุ่นๆ ละ 7 วัน กิจกรรมดำเนินการมีทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กำกับดูแล พบปะ
เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นจนสำเร็จลุล่วง ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2553

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال