ประชุมชี้แจงคณะเจ้าหน้าที่ในการจัดทำตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงคณะเจ้าหน้าที่ในการจัดทำตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ รอบประเมิน
ครั้งที่ 2 ปี 2553 และร่วมพิจารณาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال