ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารรับทราบเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โครงการประกันรายได้ ปี 53/54 โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
โครงการ การใช้ KM ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชาสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال