ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารรับทราบเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โครงการประกันรายได้ ปี 53/54 โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
โครงการ การใช้ KM ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชาสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment