ประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

การประกวดคัดเลือกศูนย์บริการ

นายธรรมนูญ บุญไกรสร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวชฎารัตน์ ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ในการประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น ระดับเขต ปี 2553 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ
ได้แก่ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำเภอคำชะอี นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร คณะข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ
จนเสร็จสิ้นตามกำหนด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553


พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment