ประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

การประกวดคัดเลือกศูนย์บริการ

นายธรรมนูญ บุญไกรสร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวชฎารัตน์ ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ในการประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น ระดับเขต ปี 2553 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ
ได้แก่ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำเภอคำชะอี นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร คณะข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ
จนเสร็จสิ้นตามกำหนด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553


พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال