ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ออกเยี่ยมเยียนและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อคิดของคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาศูนย์บริการฯ ให้บรรลุผล เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ณ ศูนย์บริการฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553
 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment