ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ออกเยี่ยมเยียนและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อคิดของคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาศูนย์บริการฯ ให้บรรลุผล เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ณ ศูนย์บริการฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553
 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال