ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล

โครงการประกันรายได้

นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ปี 2553/54 ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال