ร่วมพัฒนา ปรับปรุง บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพัฒนา ปรับปรุง บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ผ่านมา
พร้อมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ ท่าน ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้นำพาในการปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال