การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

muk02-07052553

จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พร้อมด้วยชุมชนบ้านเป้า ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ณ ชุมชนบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ ของชุมชนได้พานำชมกิจกรรม/ผลงาน บรรยากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และบรรยาย สรุปผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการประกวดฯ โอกาสนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรชุมชนบ้านเป้า ร่วมให้การต้อนรับด้วย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال